quảng cáo

Tierra Delsol Chili White Table | 12 x 750ml

Tierra Delsol Chili trắng Bảng | 12 x 750ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : Trong 106

Wine Thông số kỹ thuật

Màu

màu trắng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Chile

Rượu

13%

Khai mạc

Cork

Grape (s)

Blend

Ghép

Grilled white meats, grilled fish, seafood and mild cheeses.

Mô tả Sản phẩm

Citrus aromas and ripe tropical fruit. Fresh fruit character and well-balanced acidity.

thông tin bổ sung

Màu

màu trắng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Chile

Rượu

13%

Khai mạc

Cork

Grape (s)

Blend

Ghép

Grilled white meats, grilled fish, seafood and mild cheeses.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Mô tả Sản phẩm

Citrus aromas and ripe tropical fruit. Fresh fruit character and well-balanced acidity.

thông tin bổ sung

Màu

màu trắng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Chile

Rượu

13%

Khai mạc

Cork

Grape (s)

Blend

Ghép

Grilled white meats, grilled fish, seafood and mild cheeses.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này