quảng cáo

VEX light original lemon | 24 x 330ml

VEX ánh sáng chanh gốc | 24 x 330ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : NW 006

Wine Thông số kỹ thuật

Trường hợp Kích

24 x 330ml

Đất nước

Canada

Rượu

4.5%

Khai mạc

Nắp vặn

Ghép

Serve over ice with chips and dips.

Mô tả Sản phẩm

Cloudy very pale yellow; lemon candy and lemon zest aroma; light effervesence

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 330ml

Đất nước

Canada

Rượu

4.5%

Khai mạc

Nắp vặn

Ghép

Serve over ice with chips and dips.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Mô tả Sản phẩm

Cloudy very pale yellow; lemon candy and lemon zest aroma; light effervesence

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 330ml

Đất nước

Canada

Rượu

4.5%

Khai mạc

Nắp vặn

Ghép

Serve over ice with chips and dips.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này