quảng cáo

VEX Light Blood Orange | 24 x 330ml

VEX nhẹ Blood Orange | 24 x 330ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : NW 005

Wine Thông số kỹ thuật

Trường hợp Kích

24 x 330ml

Đất nước

Canada

Rượu

4.5%

Khai mạc

Nắp vặn

Ghép

Orange-infused chicken couscous salad.

Mô tả Sản phẩm

Bright pale orange; orange popsicle aroma; lightly sweet with sweet/tart edge of blood orange; well carbonated with balanced finish

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 330ml

Đất nước

Canada

Rượu

4.5%

Khai mạc

Nắp vặn

Ghép

Orange-infused chicken couscous salad.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Mô tả Sản phẩm

Bright pale orange; orange popsicle aroma; lightly sweet with sweet/tart edge of blood orange; well carbonated with balanced finish

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 330ml

Đất nước

Canada

Rượu

4.5%

Khai mạc

Nắp vặn

Ghép

Orange-infused chicken couscous salad.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này