quảng cáo

Simply Pink Rose | 12 x 750ml

Đơn giản chỉ cần hồng Rose | 12 x 750ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : Trong 091

Wine Thông số kỹ thuật

Màu

Bông hồng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Pháp

Rượu

10%

Khai mạc

Cork

Grape (s)

Grenache

Ghép

Aperitif, with appetizers, summer salads, homemade pizzas or your favorite grills.

Mô tả Sản phẩm

Vivid raspberry color and a remarkably fruity and complex nose, with notes of strawberry and banana. Perfectly balanced aromas, leading to a sustained finish and hints of red berry.

thông tin bổ sung

Màu

Bông hồng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Pháp

Rượu

10%

Khai mạc

Cork

Grape (s)

Grenache

Ghép

Aperitif, with appetizers, summer salads, homemade pizzas or your favorite grills.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Mô tả Sản phẩm

Vivid raspberry color and a remarkably fruity and complex nose, with notes of strawberry and banana. Perfectly balanced aromas, leading to a sustained finish and hints of red berry.

thông tin bổ sung

Màu

Bông hồng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Pháp

Rượu

10%

Khai mạc

Cork

Grape (s)

Grenache

Ghép

Aperitif, with appetizers, summer salads, homemade pizzas or your favorite grills.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này