quảng cáo

Leroisier White Table | 12 x 750ml

Leroisier trắng Bảng | 12 x 750ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : Trong 066

Wine Thông số kỹ thuật

Màu

màu trắng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Pháp

Rượu

12,5%

Khai mạc

Nắp vặn

Grape (s)

Blend

Ghép

Salads, seafood, grilled poultry, tapas, sushi or as an aperitif.

Mô tả Sản phẩm

Fruity with aromas of apricot and peach. Fine and fresh with a balanced acidity.

thông tin bổ sung

Màu

màu trắng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Pháp

Rượu

12,5%

Khai mạc

Nắp vặn

Grape (s)

Blend

Ghép

Salads, seafood, grilled poultry, tapas, sushi or as an aperitif.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Mô tả Sản phẩm

Fruity with aromas of apricot and peach. Fine and fresh with a balanced acidity.

thông tin bổ sung

Màu

màu trắng

Trường hợp Kích

12 x 750ml

Đồ cũ

NV

Đất nước

Pháp

Rượu

12,5%

Khai mạc

Nắp vặn

Grape (s)

Blend

Ghép

Salads, seafood, grilled poultry, tapas, sushi or as an aperitif.

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này