quảng cáo

HBC Vodka & Soda with Grapefruit | 24 x 341ml

HBC Vodka & Soda với Bưởi | 24 x 341ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : NW 003

Wine Thông số kỹ thuật

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Grape (s)

None

Alcohol base

Vodka

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Grape (s)

None

Alcohol base

Vodka

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Grape (s)

None

Alcohol base

Vodka

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này