quảng cáo

HBC Rye & Ginger with Green Tea | 24 x 341ml

HBC Rye & Ginger bằng trà xanh | 24 x 341ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : NW 001

Wine Thông số kỹ thuật

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Rượu cơ sở

Lúa mạch

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Rượu cơ sở

Lúa mạch

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Rượu cơ sở

Lúa mạch

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này