quảng cáo

HBC Spiced Rum & Cola with Lime | 24 x 341ml

HBC Spiced Rum & Cola với Lime | 24 x 341ml

Sẵn có: Còn hàng

SKU : NW 002

Wine Thông số kỹ thuật

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Alcohol base

Rum

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Alcohol base

Rum

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

thông tin bổ sung

Trường hợp Kích

24 x 341ml

Đất nước

Canada

Rượu

7%

Khai mạc

Vương miện cap

Alcohol base

Rum

Nhận xét

Hiện tại không có đánh giá nào, bạn muốn trình của bạn?

Chia sẻ cái này